Leasing Samochodów

Leasing samochodowy to jedna z najbardziej atrakcyjnych form finansowania środków transportu zarówno pod względem podatkowym, proceduralnym i kosztowym.

Oferujemy leasing:

  •   - operacyjny (najbardziej popularny) w którym wliczamy w koszty wpłatę początkową + raty leasingowe + wykup oraz koszty eksploatacji pojazdu czyli paliwo na podstawie FV, przeglądy, części
  •   - kapitałowy ( finansowy) w którym wliczamy w koszty odsetki od leasingu + amortyzację ( amortyzacja wynosi 30 m-cy dla samochodów używanych i 60 m-cy dla samochodów nowych ) oraz koszty eksploatacji pojazdu czyli paliwo na podstawie FV, przeglądy, częściOkres leasingu:

  • od 24 do 60 m-cy na nowe i używane samochody w leasingu operacyjnym
  • od 6 do 60 m-cy na nowe i używane samochody w leasingu finansowym

 

Wg przepisów EFL SA okres leasingu + wiek pojazdu na pojazdy używane nie może przekroczyć 10 lat.

Oferujemy leasing w PLN i EUR

Wpłata początkowa: od 0 do 45% 

 

Wykup przedmiotu leasingu 

Po zakończeniu umowy leasingowej klientowi przysługuje prawo do wykupu pojazdu za cenę określoną w umowie leasingowej. Najczęściej jest to 1% wartości początkowej pojazdu (dla leasingu od 36 m-cy do 60 m-cy). Jedynie przy okresie leasing 24 m-cy ze względu na zbyt krótki okres do zamortyzowania pojazdu przez firmę leasingową wykup ten musi się kształtować w granicach 18%. W leasingu finansowym (kapitałowym) bez wzgledu na okres finansowania cena zbycia wynosi zawsze 1% wartości poczatkowej pojazdu.

 

Leasing samochodów z wysoką wartością wykupu

Oferujemy również na życzenie klienta leasing samochodów (zarówno dla nowych i używanych pojazdów w leasingu operacyjnym) z wysoką wartością wykupu, klient otrzymuje wówczas niską ratę leasingową.

Wartość wykupu uzależniona jest od okresu leasingu, wieku, marki, modelu pojazdu i jest ustalana z klientem i centralą indywidualnie

 

Na co zwrócić uwagę porównując naszą ofertę z konkurencją

Nie obawiamy się uczciwej konkurencji, niestety na rynku pojazwiają się również oferty, które wprowadzają klientów w błąd lub nie informują dokładnie o skutkach zawarcia umowy, warunkach wpłaty zaliczki i pozostałymi kosztami związanymi z zawarciem umowy.

 

- przed wpłatą zaliczki do dostawcy proponujemy zweryfikowanie czy na pewno oferta sprzedży pojazdu jest najbardziej atrakcyjna. Z racji wieloletniego doświadczenia posiadamy liczne kontakty, możliwości uzyskania dodatkowych upustów lub dodatkowego wyposażenia pojazdu. Klient wybiera pojazd ale to firma leasingowa go kupuje i do chili wykupu jest jego właścieielem. Dlatego tez ważna jest pozycja i standing finansowy firmy leasingowej a co za tym idzie związane z tym bezpieczeństwo klienta.

- najtańsze pieczywo najczęściej jest w piekarni, nie jest to reguła ale tak najczęściej bywa, dlatego zachęcamy do zweryfikowania oferty leasingowych bezpośrednio w firmie leasingowej.

- zawsze klient decyduje o formie finansowania i jego źródle, sprzedawca nigdy nie może narzucić klientowi wyboru firmy finansującej

- zmienna czy stała stopa procentowa? Prawie wszystkie oferty na rynku są przygotowywane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1M lub 3M (zapisane jest to najczęściej drobnym drukiem pod ofertą, bo jest tańsza i łatwiej się ją sprzedaje) czyli rata co miesiąc lub co 3 miesiące może ulec zmianie. Czyli ryzyko zmiany stóp procentowych jest przerzucone na klienta. Klient myśląc, że wybiera leasing w ZŁ ma zapewnioną stałą ratę a tak nie jest. Klient nie zostaje najczęściej poinformowany o tym, że może wybrać ofertę w oparciu o stałą stopę procentową (jeśli podmiot finansujący taką posiada w swojej ofercie) z gwarancją niezmienności rat leasingowych przez cały okres umowy, bez względu na kształtowanie się stóp procentowych na rynku. Oferta taka jest najczęściej niewiele droższa a daje spokój i przewidywalność wydatków. To bardzo ważne w sytuacji, kiedy są tendencje do wzrostu stóp procentowych. Oczywiście w sytuacji kiedy stopy procentowej maleją oferta na zmiennej stopie procentowej jest lepsza bo raty maleją, ważne jest jednak uświadomienie klientowi jakie zagrożenie niesie ze sobą wybór oferty a to klient ostatecznie wybiera jej rodzaj. My w swojej ofercie posiadamy zmienną i stałą stopę procentową do wyboru klienta.

- posiadamy inne formy zabezpieczenia klienta. Dobrą formą zabezpieczenia spadku wartości pojazdu jest ubezpieczenie GAP a na wypadek utraty zdrowia czasowo lub trwale oraz utraty życia i spłaty w związu z tym zobowiązania klienta jest EFL Życie, opisane poniżej. Ubezpieczenia te są dobrowolne.

- warto zwrócić uwagę na procedury związane z zawarciem umowy, czy są proste, przejrzyste, szybkie, czy handlowiec pomaga w wypełnieniu wniosku leasingowego, czy wymagane są zgody współmałżonków leasingobiorców oraz weksel in blaco jako zabezpieczenie spłat.

- wymagane wpłaty początkowe (u nas od 0% do 45%)

- prowizja (u nas od 0,5% do 1%)

- koszty ubezpieczenia komunikacyjnego (posiadamy w sojej ofercie ubezpieczenia TU PZU i Uniqa)

- dodatkowe koszty związane z zarejestrowaniem pojazdu (firma leasingowa rejestruje pojazd z kosztami rejestracji obciąża klienta wraz z opłatą administracyjną), koszty związane z wyborem własnego ubezpieczenia komunikacyjnego i dopuszczonych przez firmę leasingową ubezpieczycieli, koszty związane z upoważnieniem do użytkowania pojazdu przez inne osoby poza leasingobiorcą, upoważniena do wyjazdu za granicę itp.

- gdzie samochód będzie zarejestrowany? My rejestrujemy samochód w większości dużych miast na terenie Polski (na życzenie klienta) ale tam gdzie są oddziały rejestrujące EFL.

- jak będzie wyglądało wydanie pojazdu, czy klient udaje się sam do salonu czy jest również obecny przedstawiciel firmy finansującej?

- jak będzie wyglądała wymiana dowodu rejestracyjnego po miesiącu czasu od wydania dowodu czasowego na stały, czy klient będzie musiał sam pofatygować się do Wydziału Komunikacji gdzie pojazd jest zarejestrowany i często to wiąże się z koniecznością stracenia nawet kilku godzin na dojazd, wymianę i powrót do firmy, czy też zajmuje się tym handlowiec firmy leasingowej ?

Wyżej wymienione uwagi są bardzo istotne w ocenie bezpieczeństwa transakcji leasingowej oraz komfortu zapewnienia klientowi możliwie najmniejszego uszczerbku czasu własnej pracy z której przecież są płacone raty leasingowe.

Dlatego nie zawsze wysokość raty leasingowej i suma spłat są jedynymi słusznymi wskaźnikami oceny oferty leasingowej ale każdy z wyżej wymienionych punktów powyżej, który daje całokształt oceny ofery  i transakcji leasingowej.


Umożliwiamy naszym klientom skorzystanie z atrakcyjnych form ubezpieczenia pojazdu i transakcji leasingowej jak:

 


EFL Komunikacja - ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu w pakiecie AC+OC+NW w PZU lub Generali. Możemy uwzględnić indywidualne zniżki klienta w przypadku 6-letniego, bezszkodowego okresu ubezpieczenia w OC i AC


EFL GAP - Produkt GAP MIX dzięki GAP MIX, który łączy cechy produktów GAP Fakturowy oraz GAP Indeksowy, gwarantuje dla umów o okresie do 36 miesięcy uzyskanie odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością fakturową pojazdu. W przypadku umów leasingu zawartych na dłuższe okresy, w których szkoda całkowita miała miejsce od 37 miesiąca, wypłata odszkodowania wynosić będzie 20% wartości rynkowej pojazdu w dniu wystąpienia szkody (więcej...)


EFL Życie - ubezpieczenie gwarantuje spłatę rat leasingowych za Leasingobiorcę na wypadek zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu regulowanie należności wynikających z umowy (więcej...)


EFL Assistance - pozwala naszym Klientom szybko i sprawnie skorzystać ze świadczenia w przypadku awarii lub szkody pojazdu jak m.in. pojazd zastępczy, naprawa na miejscu, holowanie (więcej...)

oraz produkty dodatkowe

Portal KlientEFL + eFaktura to usługa, która pozwala Klientom EFL redukować koszty działalności poprzez wygodny i szybki kontakt z Obsługą Klienta za pomocą systemu internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (EFL na Twoim biurku) oraz elektroniczna postać faktury udostępniana tylko do umów leasingu z aktywną usługą Portal KlientEFL.

Karta paliwowa flotowa PKN ORLEN jest rodzajem karty kredytowej z odroczonym terminem płatności. Umożliwia bezgotówkowe zakupy towarów i usług, do wysokości przyznanego limitu, na stacjach paliw sieci ORLEN i BLISKA, oznaczonych logo FLOTA.

 

 

 

 

Dzięki GAP MIX, który łączy cechy produktów GAP Fakturowy oraz GAP Indeksowy, możliwe będzie zapewnienie optymalnej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres umowy, również dla umów 4 i 5 letnich. W ramach zmiany ubezpieczenia GAP zmodyfikowane zostają: okres ochrony oraz wartość pojazdów, dla których może być oferowany GAP.

 

GAP MIX gwarantuje dla umów o okresie do 36 miesięcy uzyskanie odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością fakturową pojazdu. W przypadku umów leasingu zawartych na dłuższe okresy, w których szkoda całkowita miała miejsce od 37 miesiąca, wypłata odszkodowania wynosić będzie 20% wartości rynkowej pojazdu w dniu wystąpienia szkody.

Wraz z wdrożeniem GAP MIX możliwe będzie również zawarcie umowy ubezpieczenia zarówno od ceny netto jak i brutto pojazdu. Ubezpieczenie od kwoty brutto zalecane jest podmiotom nie będącym płatnikami podatku VAT.

 

Strona www.leasing-kredyt.com.pl wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików
cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie

 

Copyright -  www.leasing-kredyt.com.pl   All right reserved.   |  Wykonanie: SUBES.PL. (strony internetowe Katowice, sklepy internetowe Sosnowiec)