Leasing Samochodów

Leasing samochodowy to jedna z najbardziej atrakcyjnych form finansowania środków transportu zarówno pod względem podatkowym, proceduralnym i kosztowym.

Oferujemy leasing:

  •   - operacyjny (najbardziej popularny) w którym wliczamy w koszty wpłatę początkową + raty leasingowe + wykup oraz koszty eksploatacji pojazdu czyli paliwo na podstawie FV, przeglądy, części
  •   - kapitałowy ( finansowy) w którym wliczamy w koszty odsetki od leasingu + amortyzację ( amortyzacja wynosi 30 m-cy dla samochodów używanych i 60 m-cy dla samochodów nowych ) oraz koszty eksploatacji pojazdu czyli paliwo na podstawie FV, przeglądy, częściOkres leasingu:

  • od 24 do 60 m-cy na nowe samochody w leasingu operacyjnym
  • od 24 do 48 m-cy na używane w leasingu operacyjnym
  • od 6 do 60 m-cy na nowe samochody w leasingu finansowym
  • od 6 do 48 m-cy na używane samochody w leasingu finansowym


Wg przepisów EFL SA okres leasingu + wiek pojazdu na pojazdy używane nie może przekroczyć 8 lat.

Oferujemy leasing w PLN, CHF, EUR

Wpłata początkowa: od 0 do 45% 

 

Wykup przedmiotu leasingu 

Po zakończeniu umowy leasingowej klientowi przysługuje prawo do wykupu pojazdu za cenę określoną w umowie leasingowej. Najczęściej jest to 1% wartości początkowej pojazdu (dla leasingu od 36 m-cy do 60 m-cy). Jedynie przy okresie leasing 24 m-cy ze względu na zbyt krótki okres do zamortyzowania pojazdu przez firmę leasingową wykup ten musi się kształtować w granicach 18%. W leasingu finansowym (kapitałowym) bez wzgledu na okres finansowania cena zbycia wynosi zawsze 1% wartości poczatkowej pojazdu.

 

Leasing samochodów z wysoką wartością wykupu

Oferujemy również na życzenie klienta leasing samochodów (zarówno dla nowych i używanych pojazdów w leasingu operacyjnym) z wysoką wartością wykupu, klient otrzymuje wówczas niską ratę leasingową.

Wartość wykupu uzależniona jest od okresu leasingu

- dla umów do 24 m-cy wykup może kształtować sie od 35% do 45% wartości poczatkowej pojazdu

- dla umów od 25 m-cy do 36 m-cy  wykup może wynosić od 30% do 35% wartości początkowej pojazdu

- dla umów od 37 m-cy do 48 m-cy  wykup może wynosić od 20% do 25% wartości początkowej pojazdu

- dla umów od 49 m-cy do 60 m-cy  wykup może wynosić od 10% do 15% wartości początkowej pojazdu

 

Leasing samochodów od 105%

Sumaryczny koszt leasingu ( wpłata początkowa + raty leasingowe + wykup) jest ściśle związany z wartością pieniądza w czasie. Im większa wpłata początkowej i krótszy okres finansowania, tym koszt leasingu jest mniejszy i odwrotnie, im mniejsza wpłata początkowa i dłuższy okres finansowania, tym koszty leasingu są wyższe.

 
Przykład 1 - wysoka wpłata poczatkowa, krótki okres finansowania
Okres leasingu 36 m-cy, 35 rat, wykup 1%, suma 105%

Wpłata początkowa 45%
+ opłata manipulacyjna 1%
+ raty od 1 do 6 =  6%
+ raty od 7 do 12 = 3%
+ raty od 13 do 35 = 0,1739%
+ wykup 1%
= suma 105%
Oferta z gwarancją niezmienności rat leasingowych (stała stopa procentowa) lub zmienna stopa procentowa.

 
Przykład 2 – wysoka wpłata poczatkowa, krótki okres finansowania
Okres leasingu 36 m-cy, 35 rat, wykup 1%, suma 106,5%

Wpłata początkowa 45%
+ opłata manipulacyjna 1%
+ raty degresywne (malejące) od 1 do 35
+ wykup 1%
= suma 106,5%
Oferta z gwarancją niezmienności rat leasingowych (stała stopa procentowa) lub zmienna stopa procentowa.


Przykład 3 – zerowa wpłata poczatkowa, długi okres finansowania
Okres leasingu 60 m-cy, 59 rat, wykup 1%, suma 120%

 Wpłata początkowa 0%
+ opłata manipulacyjna 1%
+ raty równomierne od 1 do 59 = 2%
+ wykup 1%
= suma 120%
Oferta z gwarancją niezmienności rat leasingowych (stała stopa procentowa) lub zmienna stopa procentowa.

 

Umożliwiamy naszym klientom skorzystanie z atrakcyjnych form ubezpieczenia pojazdu i transakcji leasingowej jak:


EFL Komunikacja - ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu w pakiecie AC+OC+NW w PZU lub Generali. Możemy uwzględnić indywidualne zniżki klienta w przypadku 6-letniego, bezszkodowego okresu ubezpieczenia w OC i AC


EFL GAP - Produkt GAP MIX dzięki GAP MIX, który łączy cechy produktów GAP Fakturowy oraz GAP Indeksowy, gwarantuje dla umów o okresie do 36 miesięcy uzyskanie odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością fakturową pojazdu. W przypadku umów leasingu zawartych na dłuższe okresy, w których szkoda całkowita miała miejsce od 37 miesiąca, wypłata odszkodowania wynosić będzie 20% wartości rynkowej pojazdu w dniu wystąpienia szkody (więcej...)


EFL Życie - ubezpieczenie gwarantuje spłatę rat leasingowych za Leasingobiorcę na wypadek zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu regulowanie należności wynikających z umowy (więcej...)


EFL Assistance - pozwala naszym Klientom szybko i sprawnie skorzystać ze świadczenia w przypadku awarii lub szkody pojazdu jak m.in. pojazd zastępczy, naprawa na miejscu, holowanie (więcej...)

oraz produkty dodatkowe

Portal KlientEFL + eFaktura to usługa, która pozwala Klientom EFL redukować koszty działalności poprzez wygodny i szybki kontakt z Obsługą Klienta za pomocą systemu internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (EFL na Twoim biurku) oraz elektroniczna postać faktury udostępniana tylko do umów leasingu z aktywną usługą Portal KlientEFL.

Karta paliwowa flotowa PKN ORLEN jest rodzajem karty kredytowej z odroczonym terminem płatności. Umożliwia bezgotówkowe zakupy towarów i usług, do wysokości przyznanego limitu, na stacjach paliw sieci ORLEN i BLISKA, oznaczonych logo FLOTA.

 

 

 

 

Dzięki GAP MIX, który łączy cechy produktów GAP Fakturowy oraz GAP Indeksowy, możliwe będzie zapewnienie optymalnej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres umowy, również dla umów 4 i 5 letnich. W ramach zmiany ubezpieczenia GAP zmodyfikowane zostają: okres ochrony oraz wartość pojazdów, dla których może być oferowany GAP.

 

GAP MIX gwarantuje dla umów o okresie do 36 miesięcy uzyskanie odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością fakturową pojazdu. W przypadku umów leasingu zawartych na dłuższe okresy, w których szkoda całkowita miała miejsce od 37 miesiąca, wypłata odszkodowania wynosić będzie 20% wartości rynkowej pojazdu w dniu wystąpienia szkody.

Wraz z wdrożeniem GAP MIX możliwe będzie również zawarcie umowy ubezpieczenia zarówno od ceny netto jak i brutto pojazdu. Ubezpieczenie od kwoty brutto zalecane jest podmiotom nie będącym płatnikami podatku VAT.

Strona www.leasing-kredyt.com.pl wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików
cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie

 

Copyright -  www.leasing-kredyt.com.pl   All right reserved.   |  Wykonanie: SUBES.PL. (strony internetowe Katowice, sklepy internetowe Sosnowiec)